ค้นหา
  • Bose Percussion

มังกรฟ้า "ยิ่งซื้อ ยิ่งให้" เรามอบอุปกรณ์การเรียน

มังกรฟ้า "ยิ่งซื้อ ยิ่งให้" เรามอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมบูรณะพื้นที่ของโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีโดยทำการซ่อมเรือและติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาของน้องๆ นักเรียน

มังกรฟ้าขอบคุณทุกท่านที่เลือกสนับสนุนมังกรฟ้าดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น